Kurumsal koku  tasarım süreci 

Aşağıda belirtilen süreçlerde kurumsal koku tasarımı tamamlanır.

  • Marka ve firma  konseptleri, markanın hedef kitlesi, yaş grubu, cinsiyeti, demografisi, gelir seviyesi, yaşam stili, markayı tarif eden renk, kullanılıyorsa seçilmiş müzik ve var ise markayı oluşturan diğer bileşenler,
  • İç mekan görselleri, logo,
  • Marka ile ilgili il akla gelecek 4-5 anahtar kelime tanımlanması,
  • Yukarıdaki bilgilerden yararlanarak  parfümör uzmanları kurumsal koku tasarımlarını oluştururlar,
  • Oluşturulan demo kokuların, şirket içi ve dışı kalitatif ve kantitatif araştırmalarla seçimi tamamlanır.

“Koku seçimi son derece önemlidir. Doğru koku seçimi markanızın algısını güçlendirip satışlarınızı desteklerken, yanlış bir koku seçimi satış performansınızı aşağı çekebilir” koku hassasiyetle ve uzman kişiler tarafından takip edilmesi gerekli bir süreçtir.